APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

NaujienosKuo aukštesnė namo garso klasė, tuo mažiau girdėti triukšmo

Kuo aukštesnė namo garso klasė, tuo mažiau girdėti triukšmo

Daugiau...
 

Patvirtintos naujos Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės

Patvirtintos naujos Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės.

Daugiau...
 

Patvirtinta nauja higienos norma HN 66:2013 "Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 patvirtino naują higienos normą HN 66:2013 "Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai". Ši norma įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d. Taip pat nuo šios datos nustoja galioti higienos norma HN 66:2008.

Daugiau...
 

Patvirtintos naujos TIPK taisyklės

Patvirtintos naujos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles (toliau –TIPK taisyklės).

Daugiau...
 

Patvirtinti nauji ir pakeisti esami normatyviniai dokumentai reglamentuojantys teršalų išmetimą iš kurą deginančių įrenginių

Patvirtintas naujas normatyvinis dokumentas LAND 43-2013 „Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos“. Taip pat nauja redakcija išdėstytas įsakymas „Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo“.

Daugiau...
 
Puslapis 5 of 8