APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

NaujienosPatvirtinta nauja higienos norma HN 66:2013 "Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 patvirtino naują higienos normą HN 66:2013 "Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai". Ši norma įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d. Taip pat nuo šios datos nustoja galioti higienos norma HN 66:2008.

Daugiau...
 

Patvirtintos naujos TIPK taisyklės

Patvirtintos naujos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles (toliau –TIPK taisyklės).

Daugiau...
 

Patvirtinti nauji ir pakeisti esami normatyviniai dokumentai reglamentuojantys teršalų išmetimą iš kurą deginančių įrenginių

Patvirtintas naujas normatyvinis dokumentas LAND 43-2013 „Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos“. Taip pat nauja redakcija išdėstytas įsakymas „Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo“.

Daugiau...
 

Patikslinti reikalavimai dėl ENTP tvarkymo vietų

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. D1-209 pakeistas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo (toliau ENTP) taisyklių 9 punktas.

Daugiau...
 

Pakeista įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarka

Aplinkos ministras 2013 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-64 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas), patvirtino naują tvarkos aprašą, kuriuo reglamentuojamas atliekų tvarkytojų Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus sąrašo sudarymas (toliau – Tvarkos aprašas).

Daugiau...
 
Puslapis 5 of 8