APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Priminimas įmonėms: pasirūpinkite cheminių medžiagų registracija

Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento specialistai primena, kad artėja terminas, iki kurio įmonės Europos cheminių medžiagų agentūroje turi užregistruoti gaminamas ir tiekiamas rinkai chemines medžiagas.

Galutinis terminas Europos cheminių medžiagų agentūroje užregistruoti gaminamas ar importuojamas nuo 1 iki 100 tonų per metus chemines medžiagas – 2018 metų gegužės 31 d. Registruoti chemines medžiagas gali tik tie ūkio subjektai, kurie jas preliminariai užregistravo.

Preliminariai savo gaminamų ar importuojamų cheminių medžiagų neužregistravusieji tai dar gali padaryti iki 2017 m. gegužės 31 d., naudodamiesi vėlyvosios preliminarios registracijos teise. Tai yra paskutinis etapas, kurio metu registruojamos cheminės medžiagos, kurioms taip vadinamojo REACH reglamento nustatyta tvarka taikomas pereinamasis laikotarpis. Šis etapas užbaigs 2008 metais pradėtą procesą. Neregistruotų cheminių medžiagų negalima tiekti rinkai.

Šia privaloma cheminių medžiagų registracija, pradėta 2008 m., siekiama surinkti išsamius duomenis apie Europos Sąjungoje pagamintas ir naudojamas chemines medžiagas ir taip užtikrinti saugesnį šių medžiagų naudojimą.

Tik tuomet, kai pramonės įmonių gaminamoms ar importuojamoms cheminėms medžiagoms suteikiamas registracijos numeris, jos laikomos teisėtai tiekiamomis rinkai ir naudojamomis. Registruojant chemines medžiagas surenkama informacija apie gaminamų ir importuojamų cheminių medžiagų savybes ir jų naudojimo būdus, įvertinama jų keliama rizika bei poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai, nustatomos saugos priemonės.

Ruošiantis registracijai specialistai rekomenduoja dar kartą atidžiai išanalizuoti, kokiomis cheminėmis medžiagomis ir kokiais kiekiais įmonė disponuoja, peržiūrėti ir sutvarkyti tų cheminių medžiagų (mišinių) apskaitą pagal nustatytus nacionalinius reikalavimus, išsiaiškinti, kokios informacijos trūksta registracijos dokumentacijai sukomplektuoti. Taip pat ieškoti partnerių, iš kurių galima gauti trūkstamus tyrimų duomenis, ir pateikti Europos cheminių medžiagų agentūrai. Toks bendradarbiavimas leis sumažinti su registracijos procesu susijusias išlaidas.

Šaltinis: www.am.lt