APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Garso klasifikavimo protokolai

Pagal techninio reglamento STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo" nuostatas, pastatai turi atitikti tam tikrus kokybės reikalavimus dėl vidaus ir išorės aplinkos apsaugos nuo triukšmo.

Pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybė yra išreiškiama penkių (A, B, C, D ir E) garso klasių (akustinio komforto) sistema.

A garso klasė – ypač gero akustinio komforto sąlygų klasė;

B garso klasė – pagerinto akustinio komforto sąlygų klasė;

C garso klasė – priimtino akustinio komforto sąlygų klasė;

D garso klasė – nepakankamo akustinio komforto sąlygų klasė;

E garso klasė – ribinio akustinio komforto sąlygų klasė.

Pastato garso klasė nustatoma atliekant akustinius matavimus.

Kokios garso klasės turi būti pastatai?

Pagal statybos techninį reglamentą STR 2.01.07:2003 naujai projektuojamų dvibučių, daugiabučių, blokuotų gyvenamųjų pastatų ir kai kurių triukšmui jautrių negyvenamųjų pastatų vidaus aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė kaip C. Vienbučių gyvenamųjų pastatų garso klasė projektuojama statytojo (užsakovo) pageidavimu, tačiau ne žemesnė kaip E.

Kada reikia atlikti akustinius matavimus ir nustatyti pastato garso klasę?

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" 3 priedo 11 punktą, pripažįstant pastatą tinkamu naudoti, būtina pateikti Garso klasifikavimo protokolą.
Garso klasifikavimo protokolas turi būti parengiamas šiems pastatams:

  • dvibučiui ar daugiabučiui namui;

  • gydymo paskirties pastatui;

  • mokslo paskirties pastatui;

  • viešbučių paskirties pastatui.


Mūsų paslaugos:

  • Atliekame natūrinius akustinius matavimus

  • Parengiame Garso klasifikavimo protokolą

  • Taip pat atliekame pastatų sandarumo bandymus


Akustinius matavimus atlieka akredituota laboratorija.

Matavimai atliekami pagal LST EN ISO 717-1:2013 Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo įvertinimas. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas, LST EN ISO 717-2:2013 Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo įvertinimas. 2 dalis. Smūgio garso izoliavimas, LST EN ISO 140-4:2001 Akustika. Statinių atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo matavimas. 4 dalis. Natūriniai statinio dalių ore sklindančio garso izoliavimo tarp patalpų matavimai, LST EN ISO 140-5:2001 Akustika. Statinių atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo matavimas. 5 dalis. Natūriniai fasado ir jo dalių ore sklindančio garso izoliavimo matavimai, LST EN ISO 140-7:2001 Akustika. Statinių atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo matavimas. 7 dalis. Natūriniai grindų smūgio garso izoliavimo matavimai, LST EN ISO 3382-2:2008 „Akustika. Patalpų akustinių parametrų matavimas. 2 dalis. Įprastinių patalpų aidėjimo trukmė” LST ISO 1996-1:2005. Akustika. Aplinkos triukšmo apibūdinimas, matavimas ir įvertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka; LST ISO 1996-2:2008. Akustika. Aplinkos triukšmo apibūdinimas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo lygių nustatymas.


garsas
 

Reikalingas Garso klasifikavimo protokolas?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.