APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Dirbame šiose srityse
  • Atliekų tvarkymas
    Žemės ūkis
    Maisto pramonė
    Energetika Chemijos pramonė Inžineriniai ir infrastruktūros statiniai
    Metalų gamybos ir perdirbimo pramonė Tekstilės, odos, medienos ir popieriaus pramonė Kitos veiklos   ....

Paraiškos TARŠOS leidimams gauti

1_tl

Rengiame paraiškas ir dokumentus TARŠOS LEIDIMAMS gauti ir pakeisti, deriname atsakingose institucijose. DAUGIAU...
.

ORO TARŠOS IR KVAPŲ SKLAIDOS MODELIAVIMAS

oro_tarsos_sklaida

Atliekame oro teršalų ir kvapų sklaidos modeliavimą, apskaičiuojame teršalų ir kvapų emisijas, parengiame poveikio aplinkos orui ataskaitas.
DAUGIAU...

GARSO KLASIFIKAVIMO PROTOKOLAI

garsas_pirmas_psl

Atliekame natūrinius akustinius matavimus, parengiame Garso klasifikavimo protokolus, nustatome pastato garso klasę. DAUGIAU...

TIPK leidimui reikalingų dokumentų rengimas

2_tipk

Rengiame paraiškas "Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui“ (TIPK) gauti, atnaujinti ar koreguoti, deriname valstybinėse institucijose. DAUGIAU...

TRIUKŠMO SKLAIDOS MODELIAVIMAS

triuksmo-modeliavimas

Atliekame skleidžiamo triukšmo modeliavimą, rengiame triukšmo sklaidos žemėlapius DAUGIAU...

 

SAUGOS DUOMENŲ LAPŲ RENGIMAS

8_sdl

Saugos duomenų lapų (SDL) rengimas pagal REACH reglamento reikalavimus. DAUGIAU...

Poveikio aplinkai vertinimas

3_pav

Rengiame "Poveikio aplinkai vertinimo" (PAV) dokumentus (informaciją atrankai, PAV ataskaitas, atstovaujame valstybinėse institucijose). DAUGIAU...

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

6_pvsv

Atliekame Poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (PVSV), nustatome ir tiksliname sanitarinių zonų (SAZ) ribas.
DAUGIAU...

REACH reglamento įgyvendinimo pagalba

5_reach

Cheminių medžiagų registracija pagal REACH reglamento reikalavimus, REACH reglamento įgyvendinimo pagalba.
DAUGIAU...

APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

aplinkos-vadyba_web2

Mūsų tikslas padėti įmonėms efektyviai suplanuoti ir valdyti aplinkos apsaugos sritį.

Ilgametę darbo patirtį turintys mūsų specialistai atlieka Poveikio aplinkai vertinimą (PAV), rengia dokumentus dėl PAV atrankos, atlieka Poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nustato sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribas, rengia paraiškas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) ir Taršos leidimams gauti. Kartu su paraiškomis parengiami Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniai reglamentai, Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planai, Aplinkos monitoringo programos ir kt. Dokumentus deriname atsakingose institucijose ir jose atstovaujame klientui.

Specializuotomis kompiuterinėmis programomis atliekame skleidžiamo triukšmo sklaidos modeliavimą ir vertinimą, modeliuojame oro teršalų ir kvapų sklaidą, atliekame poveikio aplinkos orui vertinimą.

Cheminių medžiagų ekspertai teikia REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimo pagalbą, atlieka cheminių medžiagų REACH registraciją, parengia ir verčia saugos duomenų lapus (SDL), klasifikavimo ir ženklinimo informaciją.

Dirbame visoje Lietuvoje, turime sukaupę ilgametę patirtį rengiant aplinkosauginę dokumentaciją pramonės, maisto gamybos, atliekų, nuotekų tvarkymo įmonėms, gyvulininkystės ir paukštininkystės fermoms, energetikos, infrastruktūros objektams ir kt.

 

Naujienos

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2023 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-386 pakeitė Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles (toliau - Taisyklės).

Daugiau...
 

Rugsėjo mėnesį Aplinkos ministerija apie septyniems tūkstančiams juridinių asmenų vykdančių veiklą išsiųs pranešimus, primenančius jiems apie pareigą nustatyti ir įregistruoti sanitarinės apsaugos zonas (SAZ).

Daugiau...
 

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo redakcija

Daugiau...