APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Tvaraus verslo ataskaitos

Atliekame vertintinimą kokią įtaką įmonės veikla daro aplinkai ir klimatui, rengiame tvaraus verslo ataskaitas.

Didžiausias iššūkis, su kuriuo šiandien susiduria ekonomika, yra ekologinio tvarumo integravimas į ekonomikos augimą ir gerovę, kad ekonomikos augimas nebūtų susijęs su neigiamu poveikiu aplinkai, bei siekis padaryti daugiau su mažesnėmis  išlaidomis. Tai yra vienas pagrindinių tvarios veiklos tikslų, tačiau klimato kaitos padariniai ir auganti energijos bei išteklių paklausa yra pagrindinės kliūtys šiam tikslui pasiekti. Atėjo metas žengti prie efektyvios energijos bei išteklių naudojimo ir gamybos ekonomikos.

Tvarus vartojimas ir gamybos maksimizavimas padidina potencialą verslui paversti aplinkos iššūkius ekonominėmis galimybėmis ir pasiekti geresnius susitarimus su vartotojais. Šių dienų užduotis ir iššūkis yra kurti, gaminti, veikti, teikti paslaugas su kuo mažesne įtaka mus supančiai aplinkai, klimatui, planetai. Kartu tai yra aiški žinia vartotojui, kuris gali rinktis tas paslaugas ar gaminius, kurie daro mažiausią neigiamą įtaką aplinkai ir klimatui.

Siekiant sužinoti ir įvertinti kokią įtaką įmonės veikla daro aplinkai ir klimatui būtina suskaičiuoti tiesiogines ir netiesiogines anglies dvideginio (CO2 pėdsakas) ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, įvertinti sunaudotus energijos, gamtos išteklių ir veikloje susidariusių atliekų kiekius. Žinant šią informaciją galima įvertinti kokią įtaką įmonė daro aplinkai bei klimatui, kokie turėtų būti veiksmai ir užduotys siekiant sumažinti šią įtaką. Šie duomenys ir informacija yra pagrindiniai tvaraus verslo įrankiai siekiant veiklos efektyvumo ir darnos su aplinka.

 

Mūsų ekspertai:

  • Apskaičiuoja anglies dvideginio (CO2) pėdsaką.

  • Įvertina energijos, gamtos išteklių naudojimą, susidarančių atliekų kiekius.

  • Įvertina įmonės aplinkosauginį valdymą.

  • Pateikia rekomendacijas dėl poveikio aplinkai mažinimo krypčių.

  • Rengia gaminių aplinkosaugines deklaracijas.


Tvarus_verslas CO2_pedsakas Klimatas
 

Domina tvaraus verslo ataskaitos?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.