APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Pastatų sandarumo testai

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimais C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatai (jų dalys) turi būti suprojektuoti, kad jų sandarumas pagal LST EN ISO 9972:2015 sandarumo bandymo sąlygų reikalavimus, esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų norminių oro apykaitos verčių:

Norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertės esant 50 Pa slėgių skirtumui.

sandarumo_lentele

 

Sandarumas turi būti matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą. Pagal šiuo metu galiojančius reikalavimus, pastato sandarumas turi būti išmatuotas šiais atvejais:

  • visų paskirčių A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatams. C ir B klasės pastatams, kurių projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis.

  • Pastato sandarumo matavimus turi atlikti bandymams pagal LST EN ISO 9972:2015 reikalavimus akredituotos laboratorijos.

Mūsų paslaugos:

Atliekame pastatų sandarumo testus (bandymus).

Nustatome nesandarias pastatų vietas.

Parengiame Sandarumo bandymų protokolą.

 


Sandarumo testus (bandymus) atlieka akredituota laboratorija. Kartu su Sandarumo bandymų protokolu pateikiamas akreditacijos pažymėjimas.

 

Matavimai atliekami pagal standartą LST EN ISO 9972:2015 Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas (ISO 9972:2015).

 

Taip pat atliekame pastatų akustinius matavimus ir nustatome pastato garso klasę.

 

Reikalingas Pastato sandarumo bandymo protokolas?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.