APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

NaujienosPatvirtinti nauji ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai

2009 m. rugsėjo 16 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-546 patvirtinti nauji Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai. Jie nuo 2010 m. sausio 1 d. pakeis iki šiol galiojusią Ūkio subjektų aplinkos monitoringo tvarką.
Naujieji Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai parengti vadovaujantis nauja Aplinkos monitoringo įstatymo redakcija.

Daugiau...
 

Keičiasi "Gamintojų ir importuotojų registracijos taisyklės"

Pakeistos "Gamintojų ir importuotojų registracijos taisyklės". Taisyklės pradedamos taikyti nuo 2010 m. sausio 1 d., išskyrus 19–22 punktus, kurie pradedami taikyti nuo 2009 m.  rugsėjo 1 d.

Daugiau...
 

Nuotekų tvarkymo reglamento pakeitimai

2009 m. liepos 3 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-386 pakeistas Nuotekų tvarkymo reglamentas.

Daugiau...
 

Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planų rengimo rekomendacijos

2009 m. gegužės 5 d. patvirtintos gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planų rengimo metodinės rekomendacijos.

Daugiau...
 
Puslapis 8 of 8