APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

NaujienosPakeisti gaminių tiekimą rinkai reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2010 metų kovo 23 d. įsakymais pakeitė gaminių tiekimą rinkai reglamentuojančius teisės aktus.

Daugiau...
 

Pasikeitė TIPK leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės

2009 m. spalio 15 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-613 pakeistos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės.

Taisyklėse pakeista  paraiškų TIPK leidimui gauti teikimo ir derinimo tvarka.

Daugiau...
 

Patvirtinti nauji ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai

2009 m. rugsėjo 16 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-546 patvirtinti nauji Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai. Jie nuo 2010 m. sausio 1 d. pakeis iki šiol galiojusią Ūkio subjektų aplinkos monitoringo tvarką.
Naujieji Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai parengti vadovaujantis nauja Aplinkos monitoringo įstatymo redakcija.

Daugiau...
 

Keičiasi "Gamintojų ir importuotojų registracijos taisyklės"

Pakeistos "Gamintojų ir importuotojų registracijos taisyklės". Taisyklės pradedamos taikyti nuo 2010 m. sausio 1 d., išskyrus 19–22 punktus, kurie pradedami taikyti nuo 2009 m.  rugsėjo 1 d.

Daugiau...
 

Nuotekų tvarkymo reglamento pakeitimai

2009 m. liepos 3 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-386 pakeistas Nuotekų tvarkymo reglamentas.

Daugiau...
 
Puslapis 8 of 9