APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Pakeisti gaminių tiekimą rinkai reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2010 metų kovo 23 d. įsakymais pakeitė gaminių tiekimą rinkai reglamentuojančius teisės aktus.

2010 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-227 pakeistos Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės. Jose patikslintos kai kurios sąvokos, pakeista gaminių tiekimo rinkai ataskaitų teikimo tvarka ir forma. Taip pat šiose taisyklėse atsirado nauja nuostata - pagal nustatytą formą parengti rinkai tiekiamų gaminių sąrašą. Ši nuostata perkelta iš 2008 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-398 "Dėl Apmokestinamųjų gaminių sąrašo formos, Apmokestinamųjų gaminių sąrašo formos pildymo taisyklių, Pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos, Pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos pildymo taisyklių, Išduotų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ataskaitos ir Gautų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ir šių pažymų paskirstymą organizacijos nariams ataskaitos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo". Šis teisės aktas pakeistas 2010 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-228.

Taip pat 2010 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-229 pakeistas įsakymas "Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ . Jame atsirado aiškiai išreikšta nuostata, kad į Gamintojų ir importuotojų sąvadą privalo registruotis ir pripildytos gaminių pakuotės gamintojai ir importuotojai. Taip pat pakeistos registracijai pateikiamų prašymų formos.