APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Pasikeitė TIPK leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės

2009 m. spalio 15 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-613 pakeistos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės.

Taisyklėse pakeista  paraiškų TIPK leidimui gauti teikimo ir derinimo tvarka.

Nuoroda:

Aplinkos ministro 2009 m. spalio 1d d. įsakymas Nr. D1-613