APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Pakeistas TIPK taisyklių 2 priedas

2011 m. sausio 11 d. įsigaliojo taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių pakeitimai. Šie pakeitimai daugiausiai liečia atliekų tvarkymo sritį.

Nuo šiol daliai įmonių, kurių veikloje susidaro atliekos nebereikės gauti TIPK leidimo (panaikinti 2 priedo 9, 11, 12 ir 13 punktai). Taip pat taisyklės papildytos nauju 9 priedu, kuriame išvardintos veiklos rūšys, kurioms taikomos išimtys turėti leidimo dalį dėl atliekų tvarkymo (taikoma įmonėms, kurios gamybos vietoje naudoja arba šalina, įskaitant paruošimą naudoti arba šalinti, tik savo ūkinės veiklos metu susidariusias nepavojingas atliekas).

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. D1-981 "Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".