APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Pakeista mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo tvarka

2010 m. balandžio 22 d. Aplinkos ir Finansų ministrų įsakymu pakeista mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka.

Naujoji mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka parengta vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatomis, kurios įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d. Pagrindinė naujovė tai, kad nuo šiol aplinkos teršimo mokestis apskaičiuojamas ir mokamas tik vieną kartą per metus.

Nuoroda:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir finansų ministro 2010 balandžio 22 d. įsakymas Nr. D1-326/1K-117 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-370/1K-230 "Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo".