APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

NaujienosPakeistas TIPK taisyklių 2 priedas

2011 m. sausio 11 d. įsigaliojo taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių pakeitimai. Šie pakeitimai daugiausiai liečia atliekų tvarkymo sritį.

Daugiau...
 

Pakeista mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo tvarka

2010 m. balandžio 22 d. Aplinkos ir Finansų ministrų įsakymu pakeista mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka.

Daugiau...
 

Parengtas Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas

2010 m. kovo 29 d. Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektą.

Daugiau...
 

Pakeisti gaminių tiekimą rinkai reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2010 metų kovo 23 d. įsakymais pakeitė gaminių tiekimą rinkai reglamentuojančius teisės aktus.

Daugiau...
 

Pasikeitė TIPK leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės

2009 m. spalio 15 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-613 pakeistos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės.

Taisyklėse pakeista  paraiškų TIPK leidimui gauti teikimo ir derinimo tvarka.

Daugiau...
 
Puslapis 7 of 8