APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

NaujienosPakeista mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo tvarka

2010 m. balandžio 22 d. Aplinkos ir Finansų ministrų įsakymu pakeista mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka.

Daugiau...
 

Parengtas Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas

2010 m. kovo 29 d. Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektą.

Daugiau...
 

Pakeisti gaminių tiekimą rinkai reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2010 metų kovo 23 d. įsakymais pakeitė gaminių tiekimą rinkai reglamentuojančius teisės aktus.

Daugiau...
 

Pasikeitė TIPK leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės

2009 m. spalio 15 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-613 pakeistos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės.

Taisyklėse pakeista  paraiškų TIPK leidimui gauti teikimo ir derinimo tvarka.

Daugiau...
 

Patvirtinti nauji ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai

2009 m. rugsėjo 16 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-546 patvirtinti nauji Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai. Jie nuo 2010 m. sausio 1 d. pakeis iki šiol galiojusią Ūkio subjektų aplinkos monitoringo tvarką.
Naujieji Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai parengti vadovaujantis nauja Aplinkos monitoringo įstatymo redakcija.

Daugiau...
 
Puslapis 7 of 8