APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Kuo aukštesnė namo garso klasė, tuo mažiau girdėti triukšmo

Kuo aukštesnė namo garso klasė, tuo mažiau girdėti triukšmo

Kaip rodo gyventojų paklausimai Aplinkos ministerijos statybos specialistams, bene mažiausiai žmonės yra girdėję apie pastatų apsaugos nuo triukšmo reikalavimus.

Užtikrinti gerą garso izoliaciją namo viduje projektuotojus ir statybininkus įpareigoja statybos techninis reglamentas „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“. Jis nustato tokias pastato atitvarų akustines savybes, kad ir jame, ir šalia jo girdimas triukšmas nekeltų grėsmės žmonių sveikatai, kad patalpose būtų sudarytas darbui, poilsiui ir miegui būtinas akustinis komfortas.

Kaip namo patalpos yra apsaugotos nuo triukšmo, galima spręsti pagal jo garso klasę. Jų yra penkios: A, B, C, D ir E. Aukščiausia A klasė reiškia ypač gero akustinio komforto sąlygas, E – žemiausio.

Pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybės vertinimas privalomas visiems naujai projektuojamiems dvibučiams, daugiabučiams ir blokuotiems gyvenamiesiems namams, kai kuriems triukšmui jautriems negyvenamiesiems pastatams (pvz., skirtiems mokslo, gydymo įstaigoms). Šie pastatai turi būti ne žemesnės kaip C garso klasės. Vienbučių gyvenamųjų pastatų garso klasė projektuojama statytojo (užsakovo) pageidavimu, tačiau ne žemesnė kaip E.

Rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant pastatą, jeigu jo ar atskirų jo patalpų paskirtis nekeičiama, vidaus aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybė negali pablogėti ir turi atitikti ne žemesnius kaip E garso klasės rodiklius. Keičiant pastato (patalpų) paskirtį, ši kokybė turi atitikti ne žemesnius kaip C klasės rodiklius.

Iki naujas pastatas bus pripažintas tinkamu naudoti, turi būti nustatyta jo faktinė garso klasė akustiniais matavimais ir patvirtinta garso klasifikavimo protokolu. Tuo atveju, kai statyba užbaigiama surašant jos užbaigimo aktą, šį protokolą reikia pateikti Statybos užbaigimo komisijai, o kai užbaigiama surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, kartu su prašymu ją patvirtinti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai pateikiamas ir garso klasifikavimo protokolas. Atvejus, kada statyba užbaigiama surašant statybos užbaigimo aktą, o kada surašant, tvirtinant ir įregistruojant deklaraciją apie statybos užbaigimą, nustato Statybos įstatymas.

Informacijos šaltinis:
2015 02 13 Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos informacinis pranešimas  
www.am.lt