APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Nuo birželio 1-osios cheminiai mišiniai turės būti klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami pagal CLP reglamentą

Birželio 1-ają baigiasi pereinamasis laikotarpis ir visiškai įsigalioja cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo CLP reglamentas.

Nuo birželio 1 d. galios nebetenka iki tol cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimą, ženklinimą ir pakavimą reglamentavę nacionaliniai teisės aktai – Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka ir Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarkos aprašas.

Po birželio 1 d. tiekiami cheminiai mišiniai turi būti suklasifikuoti ir paženklinti pagal CLP reglamento reikalavimus. Mišiniams, kurie iki birželio 1 d. jau yra patiekti ir paženklinti bei supakuoti pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, taikomas dvejų metų išpardavimo laikotarpis. Jų nebūtina iš naujo paženklinti ir supakuoti pagal CLP reglamentą iki 2017 m. birželio 1 d., išskyrus tuos atvejus, kai po šių metų birželio 1 d. cheminis mišinys, perpakuojamas į kitą pakuotę ir atitinkamas tiekėjas pakeis pakuotę taip, kad prireiks naujų ženklinimo elementų. Tokiu atveju etiketę privaloma suderinti su CLP reglamento reikalavimais.

Augalų apsaugos produktams ir biocidiniams produktams ženklinti turi būti naudojami CLP ženklinimo elementai. Jų tiekėjai turėtų patikslinti ženklinimo nuostatų taikymo datas pagal atitinkamų sričių specialiųjų reglamentų nuostatas.

Cheminių medžiagų klasifikavimui ir ženklinimui CLP reglamentas taikomas nuo 2010 m. gruodžio 1 d., CLP reglamento reikalavimai cheminiams mišiniams įsigalioja nuo 2015 m. birželio 1 d.

Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją.

www.am.lt