APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Pakeistos Atliekų tvarkymo taisyklės ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento forma

2016 m. lapkričio 25 d. pakeistos Atliekų tvarkymo taisyklės ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento forma.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. D1-804 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“  pakeitė Atliekų tvarkymo taisykles.

Įsakymu nustatyti konkretūs reikalavimai pavojingųjų atliekų laikymo vietoms ir patalpoms. Įvestas naujas atliekų naudojimo kodas R101 - tai atliekų naudojimo veikla, kai atliekomis tapę produktai ar jų sudedamosios dalys tikrinami, valomi ar taisomi, siekiant, kad būtų tinkami naudoti pakartotinai be jokio kito pradinio apdirbimo. Įsakymu pakeista ir detalizuojama atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento forma, parengta Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento rengimo instrukcija.

Šie pakeitimai įsigalioja 2017 m. balandžio mėn. 1 d.

Iki šio įsakymo įsigaliojimo pateikti Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniai reglamentai baigiami derinti pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

 

Nuoroda: Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. D1-804 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.