APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

UFI pranešimų teikimas

UFI-pranesimu-teikimasKada reikalingas UFI kodas

Vadovaujantis CLP reglamento VIII priedo nuostatomis, nuo 2021 m. plačiajai visuomenei ir profesionaliam naudojimui skirtų, klasifikuojamų kaip pavojingų sveikatai ar fiziniam pavojui, cheminių medžiagų mišinių etiketėse reikės nurodyti 16 ženklų kodą, vadinamą unikaliu formulės identifikatoriumi - UFI.

Cheminių medžiagų mišinių importuotojai ir tolesni naudotojai, kurie tokius produktus pateikia rinkai, turės perduoti apsinuodijimų informacijos biurui konkrečią informaciją apie produktą, įskaitant ir UFI kodą.

Be UFI kodo, apsinuodijimų informacijos biurams taip pat reikia pateikti ir kitą informaciją apie cheminę medžiagą ar mišinį, t.y. informaciją apie sudėtį, produkto pavadinimą, spalvą, pakuotę, produkto kategoriją ir toksikologinę informaciją. UFI kodas skirtas nustatyti aiškų ryšį tarp pateiktos informacijos ir produkto, kuris pateikiamas rinkai. Būtina, kad visi produktai, kurie ženklinami tuo pačiu UFI kodu būtų tos pačios sudėties.

Kur ir kaip bus naudojamas UFI kodas

UFI kodą ir kitą pateiktą informaciją pirmiausia naudos apsinuodijimų informacijos biurai tuo atveju, kai sulauks skubios pagalbos skambučio. Pavyzdžiui, apsinuodijimų informacijos biuro operatoriui be prekės pavadinimo bus galima padiktuoti ant produkto etiketės nurodytą UFI kodą, tokiu būdu bus tiksliai identifikuojamas su incidentu susijęs produktas.

Kada būtinas naujas UFI kodas

Tol, kol produkto sudėtis išlieka ta pati, UFI kodas gali būti naudojamas tas pats, net jeigu pakeičiami kiti produkto aspektai (pvz., nauja pakuotė arba naujas prekės pavadinimas). Naujas UFI kodas turi būti sukurtas ir pateiktas etiketėje tik tais atvejais, kai pakeičiama produkto sudėtis, pvz., jeigu pridedamas, pašalinamas arba pakeičiamas komponentas, arba jeigu komponentų koncentracijos pakeičiamos viršijant leistiną koncentracijos intervalą. Todėl būtina užtikrinti produkto sudėties pokyčių stebėseną ir pasikeitus sudėčiai sukurti naują UFI kodą, informuoti apsinuodijimų informacijos biurus ir prireikus pakeisti produktų etiketes.

Ar galima vieną UFI kodą naudoti įvairiems produktams arba kelis UFI kodus vienam produktui

Jeigu produkte naudojamo mišinio sudėtis yra vienoda, ant produktų etikečių galima naudoti tą patį UFI kodą visose EEE šalyse arba tą patį UFI kodą galima naudoti ant vienai šaliai skirtų produktų etikečių, net jeigu jie rinkai pateikiami naudojant skirtingus prekės pavadinimus. Dėl duomenų valdymo ar komercinių priežasčių, galima tam pačiam mišiniui priskirti daugiau nei vieną UFI kodą. Šiuo atveju kiekvienas produktas turės savo UFI kodą, net jeigu jame bus naudojamas tas pats mišinys. Kad ir koks metodas bus pasirinktas, labai svarbu, kad kiekvienoje atitinkamoje rinkos srityje veikiantys apsinuodijimų informacijos biurai būtų informuoti apie teisingą UFI kodą, pagal kurį skubią medicininę pagalbą teikiantys asmenys galėtų tiksliai identifikuoti produktą.

Ar UFI kodą galima naudoti bet kokiems mišiniams

UFI kodą galima priskirti produktui, kuris neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai ar keliantis fizinį pavojų, arba produktams, kurie klasifikuojami kaip pavojingi tik aplinkai. Jei UFI kodas bus nurodytas ant tokių produktų etikečių, tai gali padėti apsinuodijimų informacijos biurams, nes informacija apie bet kokį klasifikuojamą arba neklasifikuojamą produktą, kuris nurodomas paskambinus į apsinuodijimų informacijos biurą, leidžia biuro specialistams pateikti išsamesne informacija pagrįstą sprendimą. Kai tiekimo grandinėje pranešama apie neklasifikuotus mišinius, UFI kodą galima naudoti kaip konfidencialios savo verslo informacijos apsaugojimo priemonę. Tokiais atvejais UFI kodo naudojimas etiketėje neprivalomas, tačiau susijusi informacija turi būti pateikiama apsinuodijimų informacijos biurams, kad pastarieji galėtų nustatyti produkto ir turimos informacijos ryšį.Mūsų cheminių medžiagų ekspertai:

  • Parengia ir teikia pranešimus apsnuodijimų centrams.

  • Atlieka UFI kodų generavimą.

  • Konsultuoja UFI kodų naudojimo klausimais.

 

Reikalingas UFI pranešimų teikimas?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.