APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

PVSV ataskaitos

Informacija apie G. Kanaševičiaus PĮ „Desė“ – žuvies perdirbimas, žuvies ir maisto produktų gamyba poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

INFORMACIJA apie G. Kanaševičiaus  PĮ „Desė“ – žuvies perdirbimas, žuvies ir maisto produktų gamyba poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Daugiau...
 

INFORMACIJA apie UAB „Fornestas“ kietųjų baldų gamyba poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

INFORMACIJA apie UAB „Fornestas“ kietųjų baldų gamyba poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Daugiau...
 

Informacija apie UAB „Ruvera“ veterinarinių vaistų, higienos, kosmetikos priemonių, biocidinių ir pašarų produktų gamyba poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

INFORMACIJA apie UAB „Ruvera“ veterinarinių vaistų, higienos, kosmetikos priemonių, biocidinių ir pašarų produktų gamyba poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Daugiau...
 

Informacija apie UAB „Venergija “ biodujų jėgainės poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

INFORMACIJA apie UAB „Venergija“ biodujų jėgainėspoveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Daugiau...
 

Informacija apie UAB „Menergija “ biodujų jėgainės poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

INFORMACIJA apie UAB „Menergija“ biodujų jėgainės poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Daugiau...
 
Puslapis 18 of 21

Reikalingas Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.