APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Nuo 2021 m. sausio 1 d. dienos reikalavimai turėti Taršos leidimo specialiąją dalį „Kvapų valdymas“

Įmonėms, kurioms būtina turėti Taršos leidimą ir kurių veikloje susidaro kvapai, nuo 2021 m. sausio 1 d. privalu turėti Taršos leidimą su specialiąja dalimi „Kvapų valdymas“.

Pagal 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojusią naująją Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau - Taršos leidimų taisyklės) redakciją, įmonės turinčios taršos leidimą ir vykdančios veiklą nurodytą Taršos leidimų taisyklių 1 priedo 1 priedelyje nuo 2022 m. sausio 1 d. privalo turėti Taršos leidimo specialiąją dalį „Kvapų valdymas“. Jei naujam įrenginiui Taršos leidimas išduodamas šiuo metu, jis išduodamas kartu su specialiąja dalimi „Kvapų valdymas“.

Leidimo specialiąją dalį „Kvapų valdymas“ reikia turėti šiems įrenginiams:

1. Biologiškai skaidžių atliekų apdorojimas (išskyrus atvejus, kai apdorojamos tik žaliosios atliekos), biodujų išgavimas iš atliekų, nuotekų dumblo laikymas.

2. Gamybinių nuotekų valymas nuotekų valymo įrenginiuose.

3. Paukščių arba gyvulių auginimas.

4. Asfaltbetonio gamyba.

5. Medienos plokščių (orientuotų skiedrantų plokščių, smulkintų plokščių arba plaušo plokščių) gamyba, kai gamybos pajėgumas ne mažesnis kaip 300 m3 per dieną, bet ne didesnis kaip 600 m3 per dieną.

6. Plastiko, įskaitant putplastį, gamyba, plastmasės dirbinių gamyba iš granulių, kai gamybos pajėgumas – 5 ar daugiau tonų per dieną.

7. Augalinių ar gyvulinių riebalų, aliejaus ir jo produktų gamyba, duonos ir konditerijos gaminių gamyba, kai gamybos pajėgumas – 5 ar daugiau tonų per dieną.

8. Cukraus gamyba.

9. Alaus gamyba, kai gamybos pajėgumas – 5 ar daugiau tūkst. litrų per dieną.

10. Gyvulinės kilmės pašarų gamyba, kai gamybos pajėgumas – 35 ar daugiau tonų per dieną.

11. Mėsos perdirbimas, gyvulių ar paukščių skerdimas, kai gamybos pajėgumas – ne mažesnis kaip 25 tonų per dieną, bet ne didesnis kaip 50 tonų per dieną.

12. Naftos, naftos produktų sandėliavimas ir krova, lijalinio vandens tvarkymas.

13. Kailių ir odų rauginimas, kai apdorojimo pajėgumas – ne mažesnis kaip 6 tonos, bet ne didesnis kaip 12 tonų gatavos produkcijos per dieną.

14. Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymas.

Pagal Taršos leidimų taisyklių reikalavimus, nurodytą veiklą vykdančios įmonės turi Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti paraišką pakeisti turimą Taršos leidimą. Paraiškoje turi būti pateikti stacionarių kvapų šaltinių duomenys, jų kvapo emisijos rodikliai, kvapų išmetimo trukmė, kvapų valdymo (mažinimo) priemonės, jų efektyvumo rodikliai ir jų efektyvumą įrodantys dokumentai, kvapų emisijų skaičiavimų ar matavimų duomenys, kvapo sklaidos modeliavimo žemėlapis. Taip pat, jei buvo atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, turi būti pateikta nuoroda į šiuos dokumentus.

Paraiškos taršos leidimui pakeisti nagrinėjimas Aplinkos apsaugos agentūroje užtrunka 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Po šio termino Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą priimti paraišką arba jos nepriimti. Priėmus paraišką Taršos leidimas išduodamas, pakeičiamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti arba pakeisti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos priėmimo dienos. Dėl objektyvių priežasčių Aplinkos apsaugos agentūra motyvuotu sprendimu, gali ne ilgiau kaip 10 darbo dienų pratęsti terminą sprendimui priimti.

Atsižvelgiant į dokumentų parengimo ir derinimo trukmę, įmonės turėtų suskubti tvarkyti dokumentus dėl Taršos leidimo pakeitimo ir specialiosios dalies „Kvapų valdymas“ gavimo.