APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Priimtas naujos redakcijos Poveikio aplinkai vertinimo įstatymas

Seimas 2017 m. birželio 27 d. priėmė naujos redakcijos Poveikio aplinkai vertinimo įstatymą.

Šiame įstatyme reglamentuojami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV) ir planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procesai ir šių procesų dalyvių tarpusavio santykiai. Įstatyme suderintas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso reglamentavimas su Europos Sąjungos teisės aktais.

Pagal naujos redakcijos įstatymo nuostatas sutrumpės visas PAV procesas, sumažės šiame procese dalyvaujančių institucijų galimybės vilkinti laiką teikiant išvadas ir priimant sprendimus. Tikimasi, kad įstatyme numatyti pakeitimai itin prisidės prie proceso ir sprendimų priėmimo skaidrumo.

Įstatyme numatyti  trumpesni atrankos dėl PAV terminai  (nuo 75 dienų iki 31 dienos), taip pat daugiau kaip trečdaliu sutrumpintas visas PAV procesas (nuo 210 iki 150 dienų). Įtvirtinta nauja nuostata, kad visuomenė ir PAV subjektai apie parengtą PAV programą turės būti informuojami vienu metu – nebereikės laukti 10 darbo dienų, kol pasibaigs šios programos viešinimo procedūros. Įstatyme nebeliko  atrankos išvados persvarstymo procedūrų Aplinkos apsaugos agentūroje (AAA). Atrankos išvada dėl PAV  įsigalios iškart po to, kai bus paskelbta AAA tinklalapyje, ir veiklos vykdytojai galės iš karto kreiptis į kitas institucijas statybos  ar kitų veiklos leidimų gavimui.

Naujos redakcijos įstatyme sumažintas veiklos rūšių, kurioms atliekama atranka dėl PAV, skaičius. Tačiau taip pat atsirado ir naujų veiklos rūšių (pvz. dėl atliekų tvarkymo) kada būtina atlikti PAV atranką.

Naujajame įstatyme nepanaikinta savivaldybės tarybos veto teisė, tačiau įpareigoja savivaldybės tarybą sprendimą priimti per 20 dienų. Jeigu per tą laiką jis nebus priimtas, taryba nebegalės stabdyti PAV proceso.

Pagal įstatymo nuostatas veiklos vykdytojai įpareigoti kiekviename proceso etape konsultuotis tiek su visuomene, tiek su valstybės ar savivaldybių institucijomis. Proceso ir sprendimų priėmimo skaidrumui užtikrinti nustatyta PAV subjektų kompetencija.

Įstatyme apribota PAV subjektų ir AAA teisė keletą kartų teikti pastabas ir pasiūlymus, kuriuos galima pateikti pirmą kartą nagrinėjant PAV dokumentus.

Naujos redakcijos Poveikio aplinkai vertinimo įstatymas įsigalios jį pasirašius Prezidentei, nuo 2017 m. lapkričio 1 d.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymas.