APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Cheminiai produktai su senomis etiketėmis lentynose iki 2017 m. birželio 1 d.

Cheminiai produktai su senomis etiketėmis lentynose iki 2017 m. birželio 1 d.

Jūs parduodate produktus, kurių sudėtyje yra pavojingų medžiagų?

Įmonės turi klasifikuoti, ženklinti ir supakuoti savo pavojingas chemines medžiagas pagal atitinkamus reikalavimus, prieš jas pateikiant rinkai.

Nuo 2017 m. birželio 1 d. visi cheminiai produktai, patekę į rinką, turi būti pažymėti pagal Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentą (CLP). Ši data yra pereinamojo periodo, skirto mišinių ženklinimui, pabaiga. Jeigu jūs dar turite lentynose produktų su užrašais, kurie atitinka ankstesnio teisės akto reikalavimus, dabar turite įsitikinti, kad produktai arba visiškai išimti iš rinkos, arba pakartotinai klasifikuoti ir perženklinti pagal CLP reikalavimus.

Pavojingų cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo tikslas yra aukšto lygio sveikatos ir  aplinkos apsaugos užtikrinimas, taip pat laisvo medžiagų, mišinių ir gaminių judėjimo užtikrinimas. Tai grindžiama Harmonizuota pasauliniu mastu sistema, kuri suderinta JT.

Šaltinis: ECHA