APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Nauji Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimai

Nuo 2017 m. balandžio 1 d. įsigaliojo Atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimai.

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. Nr. įsakymui D1-804, Atliekų Tvarkymo taisyklėse atsirado nauji reikalavimai pavojingųjų atliekų tvarkytojams. Nuo šiol pavojingųjų atliekų laikymo vieta turės būti padengta skysčiams atsparia danga ir įrengta taip, kad teršalai su paviršinėmis nuotekomis nepatektų į aplinką. Pavojingosios atliekos negalės būti laikomos požeminėse talpyklose, jei nebus įrengta apsauga, kad atliekos nepatektų į gruntą, ir nebus nuotėkio fiksavimo sistemos. Pavojingųjų atliekų laikymo vieta nuo šiol turi būti aptverta ir apsaugota, kad į teritoriją nepatektų pašaliniai asmenys, taip pat turi būti įrengta su stogine (išskyrus vietas, kur laikomos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės), kad atliekos būtų apsaugotos nuo kritulių ir tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir kitokio neigiamo aplinkos poveikio. Patalpos, kur laikomos pavojingosios atliekos, turi būti vėdinamos.

Atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės, įskaitant įmones, kurios paruošia atliekas naudoti ar šalinti, privalo turėti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą. Atliekų tvarkymo taisyklėse patvirtinta nauja reglamento forma, kuri turi būti užpildyta pagal taisyklių 5 priedą. Aplinkos ministerija primena, kad leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo reglamente raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą (AAA) apie pasikeitusius duomenis ir pateikti atnaujintą reglamentą. AAA per 10 darbo dienų reglamentą suderins arba nurodys pašalinti jo trūkumus.

Taisyklių pakeitimai taip pat numato, kad atliekų tvarkymo veiklai „paruošimas naudoti pakartotinai“, kai atliekomis tapę produktai ar jų sudedamosios dalys tikrinami, valomi ar taisomi, siekiant, kad būtų tinkami naudoti pakartotinai be jokio kito pradinio apdirbimo, suteikiamas kodas R101.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. Nr. įsakymas D1-804 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" (TAR, 2016-11-29, Nr. 27668).

Informacijos šaltinis: Aplinkos ministerija