APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Padėsime efektyviai spręsti aplinkosaugos problemas
  • Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

  • Poveikio visuomenės sveikaitai vertinimas (PVSV)

  • Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK)

  • REACH registracija

 

Paraiškos TARŠOS leidimams gauti

Skačiuotuvas

Rengiame paraiškas ir dokumentus TARŠOS LEIDIMAMS gauti ir pakeisti, deriname atsakingose institucijose. DAUGIAU...
.

Techninio projekto aplinkos apsaugos dalis

projektavimas

Pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtintą tvarką, viena iš Techninio projekto sudedamųjų dalių yra skirta poveikio aplinkai įvertinimui. DAUGIAU...

GARSO KLASIFIKAVIMO PROTOKOLAI

nuotrauka-pirmame-puslapyje-akustika

Atliekame natūrinius akustinius matavimus, parengiame Garso klasifikavimo protokolus, nustatome pastato garso klasę. DAUGIAU...

TIPK leidimui reikalingų dokumentų rengimas

Filtrai

Rengiame paraiškas "Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui“ (TIPK) gauti, atnaujinti ar koreguoti, deriname valstybinėse institucijose. DAUGIAU...

REACH reglamento įgyvendinimo pagalba

reach-pirmas

Cheminių medžiagų registracija pagal REACH reglamento reikalavimus, REACH reglamento įgyvendinimo pagalba.
DAUGIAU...

SAUGOS DUOMENŲ LAPŲ RENGIMAS

SDL_rengimas

Saugos duomenų lapų (SDL) rengimas pagal REACH reglamento reikalavimus. DAUGIAU...

Poveikio aplinkai vertinimas

Rengiame "Poveikio aplinkai vertinimo" (PAV) dokumentus (informaciją atrankai, PAV ataskaitas, atstovaujame valstybinėse institucijose). DAUGIAU...

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

PVSV

Atliekame Poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (PVSV), nustatome ir tiksliname sanitarinių zonų (SAZ) ribas.
DAUGIAU...

STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS

nuotrauka-pirmame-puslapyje-strateginis-pasekmiu-vertinimas

Rengiame Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dokumentus DAUGIAU...

 

APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Mūsų tikslas padėti įmonėms efektyviai valdyti aplinkos apsaugos sritį. „Aplinkos vadybos" specialistai sukuria įmonės aplinkos apsaugos srities vadybos sistemą, organizuoja taršos tyrimus, oro taršos šaltinių metinę inventorizaciją, apskaičiuoja ir deklaruoja mokesčius už aplinkos teršimą, rengia atliekų apskaitos ataskaitas. Mūsų darbuotojai nuolat seka ir kontroliuoja įmonės veiklos atitikimą aplinkos apsaugos reikalavimams bei normatyvams, konsultuoja taršos mažinimo klausimais.
Mūsų aplinkosaugos specialistai rengia paraiškas „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės" (TIPK) leidimams gauti, atlieka „Poveikio aplinkai vertinimą" (PAV), rengia atliekų naudojimo ir šalinimo techninius reglamentus, atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planus, rengia techninio projekto dalį skirtą aplinkos apsaugai, ją derina atsakingose institucijose, atstovauja Aplinkos ministerijos ir kitose valstybės institucijose.
Cheminių medžiagų ekspertai teikia REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimą, atlieka cheminių medžiagų REACH registraciją, parengia saugos duomenų  lapus (SDL), klasifikavimo ir ženklinimo informaciją.

Sutaupykite laiko patikėję įmonės aplinkos apsaugos priežiūrą šios srities specialistams.

 

Naujienos

Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 pakeitimai.

Daugiau...
 

Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento specialistai primena, kad artėja terminas, iki kurio įmonės Europos cheminių medžiagų agentūroje turi užregistruoti gaminamas ir tiekiamas rinkai chemines medžiagas.

Daugiau...
 

Birželio 1-ają baigiasi pereinamasis laikotarpis ir visiškai įsigalioja cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo CLP reglamentas.

Daugiau...