APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Padėsime efektyviai spręsti aplinkosaugos problemas
  • Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

  • Poveikio visuomenės sveikaitai vertinimas (PVSV)

  • Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK)

  • REACH registracija

 

Paraiškos TARŠOS leidimams gauti

1_tl

Rengiame paraiškas ir dokumentus TARŠOS LEIDIMAMS gauti ir pakeisti, deriname atsakingose institucijose. DAUGIAU...
.

Techninio projekto aplinkosaugos dalis

4_tp-aa

Pagal STR1.04.04:2017Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtintą tvarką, viena iš Techninio projekto sudedamųjų dalių yra skirta poveikio aplinkai įvertinimui. DAUGIAU...

GARSO KLASIFIKAVIMO PROTOKOLAI

garsas_pirmas_psl

Atliekame natūrinius akustinius matavimus, parengiame Garso klasifikavimo protokolus, nustatome pastato garso klasę. DAUGIAU...

TIPK leidimui reikalingų dokumentų rengimas

2_tipk

Rengiame paraiškas "Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui“ (TIPK) gauti, atnaujinti ar koreguoti, deriname valstybinėse institucijose. DAUGIAU...

REACH reglamento įgyvendinimo pagalba

5_reach

Cheminių medžiagų registracija pagal REACH reglamento reikalavimus, REACH reglamento įgyvendinimo pagalba.
DAUGIAU...

SAUGOS DUOMENŲ LAPŲ RENGIMAS

8_sdl

Saugos duomenų lapų (SDL) rengimas pagal REACH reglamento reikalavimus. DAUGIAU...

Poveikio aplinkai vertinimas

3_pav

Rengiame "Poveikio aplinkai vertinimo" (PAV) dokumentus (informaciją atrankai, PAV ataskaitas, atstovaujame valstybinėse institucijose). DAUGIAU...

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

6_pvsv

Atliekame Poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (PVSV), nustatome ir tiksliname sanitarinių zonų (SAZ) ribas.
DAUGIAU...

TRIUKŠMO SKLAIDOS MODELIAVIMAS

triuksmo-modeliavimas

Atliekame skleidžiamo triukšmo modeliavimą, rengiame triukšmo sklaidos žemėlapius DAUGIAU...

 

APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

aplinkos-vadyba_web2

Mūsų tikslas padėti įmonėms efektyviai valdyti aplinkos apsaugos sritį. „Aplinkos vadybos" specialistai sukuria įmonės aplinkos apsaugos srities vadybos sistemą, organizuoja taršos tyrimus, oro taršos šaltinių metinę inventorizaciją, apskaičiuoja ir deklaruoja mokesčius už aplinkos teršimą, rengia atliekų apskaitos ataskaitas. Mūsų darbuotojai nuolat seka ir kontroliuoja įmonės veiklos atitikimą aplinkos apsaugos reikalavimams bei normatyvams, konsultuoja taršos mažinimo klausimais.
Mūsų aplinkosaugos specialistai rengia paraiškas „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės" (TIPK) leidimams gauti, atlieka „Poveikio aplinkai vertinimą" (PAV), rengia atliekų naudojimo ir šalinimo techninius reglamentus, atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planus, rengia techninio projekto dalį skirtą aplinkos apsaugai, ją derina atsakingose institucijose, atstovauja Aplinkos ministerijos ir kitose valstybės institucijose.
Cheminių medžiagų ekspertai teikia REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimą, atlieka cheminių medžiagų REACH registraciją, parengia saugos duomenų  lapus (SDL), klasifikavimo ir ženklinimo informaciją.

Sutaupykite laiko patikėję įmonės aplinkos apsaugos priežiūrą šios srities specialistams.

 

Naujienos

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos redakcijos „Atliekų tvarkymo taisyklės“.
Daugiau...
 

Lietuvoje griežtinami reikalavimai dėl oro taršos vidutiniams kurą deginantiems įrenginiams.

Daugiau...
 

Seimas 2017 m. birželio 27 d. priėmė naujos redakcijos Poveikio aplinkai vertinimo įstatymą.

Daugiau...