APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Pilna cheminių medžiagų REACH registracija

pilna_registracija

Pilna cheminių medžiagų registracija pagal REACH reglamento reikalavimus. DAUGIAU...

Ženklinimas ir klasifikavimas pagal CLP

clp_reglamentas

Cheminių medžiagų ir mišinių ženklinimas ir klasifikacija pagal CLP reglamento reikalavimus. DAUGIAU...

Preliminari REACH registracija

preliminari_registracija

Preliminari registracija pagal REACH reglamento reikalavimus.
DAUGIAU...

Rekomendacijos importuotojams

importuotojams

Rekomendacijos cheminių medžiagų ir mišinių importuotojams dėl REACH reglamento įgyvendinimo. DAUGIAU...

Saugos duomenų lapų rengimas

sdl_rengimas

Saugos duomenų lapų rengimas pagal REACH reglamento reikalavimus. DAUGIAU...

Informacija apie REACH reglamentą

reach_reglamentas

Informaciją apie REACH reglamentą, jo taikymą, išimtis, terminus ir kt. DAUGIAU...

REACH reglamento įgyvendinimo pagalba

APLINKOS VADYBA teikia pilną paslaugų kompleksą susijusį su cheminių medžiagų registracija pagal REACH reglamento reikalavimus.

Svarbi informacija:


Iki 2018 m. gegužės 31 d.- turi būti atlikta pilna REACH registracija cheminėms medžiagoms kurių importuojama arba pagamina virš 1 t/metus.Nuo 2015 m. birželio 1 d. cheminiai mišiniai turi būti klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami pagal CLP reglamentą.Nuo 2015 m. birželio mėn. 1 d. visi saugos duomenų lapai (SDL) turi būti parengti pagal Reglamento (ES) Nr. 453/210 II priedo reikalvimus.Pranešimą į klasifikavimo ir ženklinimo CLP inventorių turi pateikti:

  • Importuotojai ir gamintojai, tiekdami rinkai pavojingas chemines medžiagas – atskiras arba esančias mišinių sudėtyje –privalo apie jas pranešti, nesvarbu, kokį medžiagos kiekį tiekia.

  • Importuotojai ir gamintojai, tiekdami rinkai pagal REACH reglamentą registruotinas chemines medžiagas, privalo apie jas pranešti.

  • Pranešimo pateikimo terminas - 1 mėn. po importo ar gamybos datos.