APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Keičiasi "Gamintojų ir importuotojų registracijos taisyklės"

Pakeistos "Gamintojų ir importuotojų registracijos taisyklės". Taisyklės pradedamos taikyti nuo 2010 m. sausio 1 d., išskyrus 19–22 punktus, kurie pradedami taikyti nuo 2009 m.  rugsėjo 1 d.

Taisyklėse pakeista registracijos gamintojų ir importuotojų sąvade prašymo forma, pasikeitė pateikiamų duomenų kiekis ir forma.

Priemname, kad pradėję alyvų, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių, gaminiais pripildytų pakuočių tiekimą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, gamintojai ir (ar) importuotojai turi užsiregistruoti Sąvade per tris mėnesius nuo šių gaminių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pradžios. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai planuojantys tiekti elektros ir elektroninę įrangą gamintojai ir (ar) importuotojai turi registruotis iki elektros ir elektroninės įrangos pateikimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai.

Nuoroda: Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės