APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, pranešimai apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią

 


 

 

Reikalingas Poveikio aplinkai vertinimas?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.