APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Preliminari registracija

preliminari_registracijaKada būtina preliminari registracija?

ES cheminių medžiagų reglamentas REACH reikalauja, kad cheminės medžiagos, taip pat – cheminės medžiagos esančios mišinių (pvz. dažų) ir kai kuriais atvejais gaminių sudėtyje būtų įregistruotos Europos cheminių medžiagų agentūroje (ECHA). Registracijos reikalavimai taikomi tuomet, kai vienos medžiagos pagaminama arba į ES importuojama daugiau kaip 1 tona per metus.

Siekiant palengvinti perėjimą prie REACH sistemos ir registracijos įsipareigojimus, numatyti skirtingi cheminių medžiagų galutiniai registracijos terminai. Norint pasinaudoti pratęstai pilnos registracijos terminais, būtina cheminę medžiagą preliminariai įregistruoti.

Pagal REACH reglamentą, cheminės medžiagos kurioms taikomas pareinamasis laikotarpis („esamos cheminės medžiagos“) privalėjo būti preliminariai užregistruotos iki 2008 m. gruodžio 1 d. Tačiau jei bendrovė pradeda gaminti arba importuoti 1 toną arba daugiau cheminės medžiagos per metus po 2008 m. gruodžio 1 d., gali pasinaudoti vėlyvos preliminarios registracijos galimybe. Preliminariai užregistravusios cheminę medžiagą įmonės galės ją gaminti ar importuoti iki galutinio registracijos termino.

Norėdamas pasinaudoti pratęstais registracijos terminais, pirmąkart po 2008 m. gruodžio 1 d. pagaminęs ar importavęs cheminę medžiagą, gamintojas ar importuotojas privalo preliminariai užregistruoti cheminę medžiagą:

  • ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dienos, kai pirmą kartą pagamino ar importavo į ES 1 ar daugiau tonų cheminės medžiagos;
  • ne vėliau kaip likus 12 mėnesių iki atitinkamo galutinio termino.

Dėmesio!

Preliminariąją REACH registraciją galima atlikti iki 2017 m. birželio 1 d. Po šios datos bus galima atlikti tik pilną REACH registraciją.

Pavyzdžiui, įmonė 2016 m. kovo 1 d. į ES pirmą kartą importavo 10 tonų etilacetato ir kiekvienais metais planuoja importuoti 50 tonų šios medžiagos. Tuomet įmonė privalo per 6 mėn., iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. preliminariai užregistruoti šią cheminę medžiagą, o pilną registraciją atlikti iki 2013 m. gegužės 31 d.

Pavyzdžiui, įmonė planuoja 2016 m. lapkričio mėn. į ES importuoti 5 tonas solventnaftos. Solventnafta yra 2 kategorijos kancerogenas, šios grupės medžiagoms pilnos registracijos terminas – 2010 m. lapkričio 30 d. Reiškia šios medžiagos preliminariai užregistruoti nebegalima ir ją būtina pilnai registruoti prieš importą į ES.


Mūsų cheminių medžiagų ekspertai:

  • Atlieka cheminės medžiagos preliminarią registraciją (ji atliekama greitai ir nebrangiai).

  • Parengia visus būtinus dokumentus cheminės medžiagos preliminariai registracijai ir ją užregistruoja.

  • Preliminari cheminės medžiagos registracija atliekama per 1-2 dienas ir tai užtikrina nepertraukiamą Jūsų produkcijos gamybą ar importą į ES.

Preliminari cheminės medžiagos registracija tai tik pirmas žingsnis įgyvendinant REACH reglamento reikalavimus. Vėliau cheminę medžiagą bus būtina užregistruoti, jai gali būti taikoma autorizacija ir apribojimai. APLINKOS VADYBA pasirengusi padėti Jūsų įmonei įgyvendinti visus REACH reglamento reikalavimus.

 

Reikalinga REACH reglamento įgyvendinimo pagalba?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.