APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

INFORMACIJA apie UAB „Blix LT“ 10 MW galios biokuro kogeneracinės elektrinės poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, faksas. – UAB „Blix LT“, Upės g. 5, Vilnius, telefonas 8 5 2101297, faksas -.

2.   Ataskaitos rengėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, faksas. – UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, telefonas 8 5 204 51 39, 8 699 01025, faksas 8 656 02625.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: UAB „Blix LT“ 10 MW galios biokuro kogeneracinė elektrinė, Katilinės g. 3, Karlų k., Visagino sav.

4. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Numatoma įrengti 10 MW galios biokuro kogeneracinę elektrinę,  kuri gamins 8 MW šilumos energijos ir 2 MW elektros energijos.

5. Kur, nuo kada, iki kada viešai eksponuojama Ataskaita: Visagino savivaldybės patalpose, Parko g. 14, Visaginas, nuo 2014 m. kovo 28 d. iki 2014 m. balandžio 10 d. Taip pat su ataskaita galima susipažinti Ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, adresu Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00 val.

6. Kur ir kada įvyks viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas: Visagino savivaldybės patalpose, Parko g. 14, Visaginas, 2014 m. balandžio 11 d., 14 val.

7. Kam ir kokiais būdais iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo teikti visuomenės pasiūlymus Ataskaitos klausimais: Pasiūlymus galima teikti raštu adresu UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius.
 

Reikalingas Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.