APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Patvirtintos naujos TIPK taisyklės

Patvirtintos naujos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles (toliau –TIPK taisyklės).

Naujosios TIPK taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“. Šiose TIPK taisyklėse nustatomi iš esmės nauji kriterijai ir reikalavimai pagal kuriuos veiklos vykdytojai turės gauti TIPK leidimus. Taip pat praplečiamas ūkinės veiklos rūšių sąrašas kurioms vykdyti būtina turėti TIPK leidimą.

Atkreipiame dėmesį, kad tai naujas įsakymas, kuris šiuo metu galioja kartu su Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829) (toliau – 2002 m. TIPK taisyklės).

Naujosiose TIPK taisyklėse yra numatyti pereinamieji laikotarpiai, per kuriuos veiklos vykdytojai turi pakeisti ar gauti naują TIPK leidimą.

 

Nuoroda:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“

Veiklos rūšys, pagal kurias nustatoma, ar įrenginiui reikia turėti leidimą pagal taisyklių reikalavimus.