APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Patikslinti reikalavimai dėl ENTP tvarkymo vietų

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. D1-209 pakeistas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo (toliau ENTP) taisyklių 9 punktas. Šiame punkte reglamentuojama kokios paskirties pastatuose galima eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo veikla. Naujosios nuostatos leidžia ENTP tvarkymo veiklą vykdyti ne tik paslaugų paskirties (tik autoservisuose), garažų paskirties, gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (tik gamyklose, dirbtuvėse, produkcijos pramonės perdirbimo įmonėse), bet ir sandėliavimo paskirties pastatuose, kitos (fermų, ūkio) paskirties pastatuose.

 

Nuoroda:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. D1-209 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 "Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“.